CA | ES | EN

ACTIVITATS

martes, 27 de febrero de 2024
Seminari IdISBa. Antoni Perelló Salamanca «Aplicación de la ley de contratos del sector público en las fundaciones públicas»

El dilluns 4 de març, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliràn el seminari IdISBa «Aplicación de la ley de contratos del sector público en las fundaciones públicas», a càrrec del Sr. Antoni Perelló Salamanca, tècnic de la Unitat de Gestió Econòmica i Contractació de l’IdISBa.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWZiYWZmNDEtMmViNC00YTA3LTk2N2QtY2M3ZTc2OWE0NjRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 312 948 035 824
Codi d'accés: raY8YZ

 

 123movies