CA | ES | EN

ACTIVITATS

jueves, 15 de febrero de 2024
Seminari IdISBa. Xisca Sureda Llull «Humo ambiental del tabaco en espacios exteriores: situación actual y perspectivas de futuro»

El dilluns 26 de febrer, a les 13.30 hores, les aules 102-103 de l'Hospital Universitari Son Espases, acolliràn el seminari IdISBa «Humo ambiental del tabaco en espacios exteriores: situación actual y perspectivas de futuro», a càrrec de la Sra. Xisca Sureda Llull, investigadora i professora d'Epidemiologia i Salut Pública en la Universitat d'Alcalá.

 

Investigadora i professora d'Epidemiologia i Salut Pública en la Universitat d'Alcalá. Coordinadora del grup de Recerca en Salut Pública i Epidemiologia (ISPE) de la mateixa universitat. És també investigadora associada a la Unitat de Control del Tabaquisme de l'Institut Català d'Oncologia i a la City University of Nova York (CUNY). Les seves principals àrees de recerca inclouen l'epidemiologia del consum d'alcohol i tabac i els seus determinants. Els estudis en els quals ha participat inclouen l'avaluació de polítiques de prevenció i control del tabaquisme, determinants socials i urbans del consum alcohol i tabac i estudis de mesurament de l'exposició al fum ambiental del tabac. Forma part del grup de treball de la Societat Espanyola d'Epidemiologia de tabac i alcohol i del Consell Acadèmic de l'Escola de Salut Pública de Menorca.

 

Enllaç per connectar-se a la reunió

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA2MzNlOTMtY2JhZi00ZjE1LTgxMTMtMmIyMzQwZTdmZjYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2283b32bb9-2f16-4d8b-9ee9-4b2277579755%22%2c%22Oid%22%3a%22a7ce0244-ef6c-46b3-9e86-fca1d036774a%22%7d

 

ID de la reunió: 317 801 052 369
Codi d'accés: p9sxN5

 123movies